Státní maturita


Aktuality týkající se maturity na naší škole naleznete zde.

Struktura maturity ve školním roce 2018/19

Společná část
Povinná 1. Český jazyk a literatura
2. Cizí jazyk (anglický, německý, ruský) nebo matematika
Volitelná 1. Matematika (pokud není v povinné části)
2. Cizí jazyk (anglický, německý, ruský) (pokud není v povinné části)
Profilová část pro obor Hotelnictví
1. Hotelnictví, cestovní ruch
2. Ekonomika, management a marketing
3. Praktická zkouška z odborného výcviku
Hodnocení profilové části
Profilová část pro obory Kosmetické služby, Vizážista
1. Kosmetika
2. Zdravověda
3. Praktická zkouška z odborného výcviku
Hodnocení profilové části
Profilová část pro obor Podnikání – denní forma
1. Ekonomika, management a marketing
2. Účetnictví
3. Praktická zkouška z Učební praxe (PRX)
Hodnocení profilové části
Profilová část pro obor Podnikání – dálková forma
1. Ekonomika, management a marketing
2. Účetnictví
3. Praktická zkouška z Chodu podniku (CHP)
Hodnocení profilové části

V přihlášce žák uvede:

  • z jakého povinného předmětu (cizí jazyk nebo matematika) bude maturovat.

Výběr literatury k ústní zkoušce MZ z českého jazyka

Kritéria pro výběr maturitních zadání k ústní zkoušce

Školní seznam literárních děl pro ústní zkoušku společné části maturitní zkoušky z ČJL

Formulář: Seznam přečtených literárních děl k ústní zkoušce z ČJL

Vzor vyplněného formuláře: Seznam přečtených literárních děl k ústní zkoušce z ČJL

Témata pro zpracování školních zkušebních úloh z AJ (3. části PL)

  • Literature
  • Film and media
  • Education
  • Other countries
  • The Czech Republic
  • Different cultures
  • Food & Drinks
  • Special days
  • Health and safety
  • Environment and global issues
  • Hotel and services

Témata pro zpracování školních zkušebních úloh z NJ (3. části PL)

  • Persönliche Charakteristik, Familie
  • Wohnen
  • Alltags- und Berufsleben
  • Freizeit, Hobbys
  • Meine Schule, Bildung
  • Zwischenmenschliche Beziehungen, Gesellschaft
  • Reisen, Verkehr
  • Gesundheit
  • Essen und Trinken
  • Einkaufen, Dienstleistungen
  • Geographie und Natur, Umwelt

Témata pro zpracování školních zkušebních úloh z RJ (3. části PL)

  • Личная характеристика и семья
  • Дом и жильё
  • Повседневная жизнь
  • Образование
  • Свободное время и развлечение
  • Путешествие
  • Здоровье и гигиена
  • Питание
  • Покупки и стиль жизни
  • Общество
  • География и природа