Projekt eTwinning SŠGS, Přerov, Šířava 7 získal certifikát

Šířava 28. 4. 2010

Projekty eTwinning jsou typem vzdělávací aktivity založené na vzájemné spolupráci žáků evropských škol prostřednictvím internetu. Žáci si vyměnují informace, ve společném prostředí je sdílejí a vytvářejí společný výstup. V mezinárodním projektovém týmu pracují na společných úkolech. K vzájemné komunikaci využívají diskusní fóra, chaty, videokonference apod.

V říjnu 2009 zareagovala naše škola na výzvu německé odborné školy v Duesseldorfu a zapojili jsme se do projektu How to become a chef in Europe (Jak se stát šéfkuchařem v Evropě).

Projekt probíhá v prostředí eTwinning (platforma pro realizaci školních projektů) a účastní se ho 7 evropských škol se zaměřením na gastronomii ze 7 různých zemí. Cílem projektu je poznat a srovnat, jak jsou připravováni odborníci v oblasti vaření v jiných zemích.

Projekt probíhá v prostředí eTwinning (platforma pro realizaci školních projektů) a účastní se ho 7 evropských škol se zaměřením na gastronomii ze 7 různých zemí. Cílem projektu je poznat a srovnat, jak jsou připravováni odborníci v oblasti vaření v jiných zemích.

Projekt začal vzájemným představováním zúčastněných škol, učitelů a studentů. Studenti si kromě osobních informací vyměnili také informace o tom, jak probíhá vyučování a odborný výcvik v jejich zemích. Vyvrcholením byl ‚Cooking carrousel‘, při kterém putovaly suroviny mezi zúčastněnými zeměmi. Následně z nich cílová škola vytvořila jídlo podle vlastního receptu. Naše škola byla v tomto kolotoči mezi Švédskem, ze kterého jsme suroviny dostali a Francií, kam jsme na oplátku posílali ty naše. Proces vaření byl zdokumentován a o výsledek jsme se navzájem podělili ve virtuálním prostředí. Tento týden nás ještě čeká videokonference, při které se setkáme s našimi partnery v reálném čase.

V současné době probíhá v České republice 1857 projektů, z toho 65 bylo v březnu oceněno Certifikátem kvality. Ten náš byl jedním z nich.