Projekt eTwinning SŠGS, Přerov, Šířava 7 získal certifikát

Bohdana Navrátilová 28. 4. 2010

Projekty eTwinning jsou typem vzdělávací aktivity založené na vzájemné spolupráci žáků evropských škol prostřednictvím internetu. Žáci si vyměnují informace, ve společném prostředí je sdílejí a vytvářejí společný výstup. V mezinárodním projektovém týmu pracují na společných úkolech. K vzájemné komunikaci využívají diskusní fóra, chaty, videokonference apod.

V říjnu 2009 zareagovala naše škola na výzvu německé odborné školy v Duesseldorfu a zapojili jsme se do projektu How to become a chef in Europe (Jak se stát šéfkuchařem v Evropě).

Projekt probíhá v prostředí eTwinning (platforma pro realizaci školních projektů) a účastní se ho 7 evropských škol se zaměřením na gastronomii ze 7 různých zemí. Cílem projektu je poznat a srovnat, jak jsou připravováni odborníci v oblasti vaření v jiných zemích.

Projekt probíhá v prostředí eTwinning (platforma pro realizaci školních projektů) a účastní se ho 7 evropských škol se zaměřením na gastronomii ze 7 různých zemí. Cílem projektu je poznat a srovnat, jak jsou připravováni odborníci v oblasti vaření v jiných zemích.

Projekt začal vzájemným představováním zúčastněných škol, učitelů a studentů. Studenti si kromě osobních informací vyměnili také informace o tom, jak probíhá vyučování a odborný výcvik v jejich zemích. Vyvrcholením byl ‚Cooking carrousel‘, při kterém putovaly suroviny mezi zúčastněnými zeměmi. Následně z nich cílová škola vytvořila jídlo podle vlastního receptu. Naše škola byla v tomto kolotoči mezi Švédskem, ze kterého jsme suroviny dostali a Francií, kam jsme na oplátku posílali ty naše. Proces vaření byl zdokumentován a o výsledek jsme se navzájem podělili ve virtuálním prostředí. Tento týden nás ještě čeká videokonference, při které se setkáme s našimi partnery v reálném čase.

V současné době probíhá v České republice 1857 projektů, z toho 65 bylo v březnu oceněno Certifikátem kvality. Ten náš byl jedním z nich.