Úspěšný projekt šířavské školy

Oldřich Baďura 5. 4. 2010

Kurz "Amousse Bouche menu"
Kurz „Amousse Bouche menu“

Střední škola gastronomie a služeb, Přerov, Šířava 7, která v současné době realizuje velmi zajímavý projekt „Specializace učitelů odborného výcviku a odborných předmětů ve službách“ byla pozvána Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, které shledalo tento projekt jako velmi dobrý, na výroční konferenci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost aneb Vzdělání pro každého, kde jsme dostali možnost projekt prezentovat. Mohu s potěšením konstatovat, že si tohoto pozvání velmi vážíme a ceníme, protože realizační tým projektu byl, jako jediný z Moravy, pozván k prezentaci výše uvedeného projektu, který řeší problém dalšího vzdělávání učitelů.

Nejdůležitější aktivitou našeho projektu je realizace 25 specializačních kurzů určených pro učitele oborů kuchař, cukrář, kadeřník a kosmetička a jednoho kurzu zaměřeného na využití multimédií ve výuce. Všechny kurzy jsou vedeny špičkovými odborníky z celé České republiky. V tomto projektu jsme zúročili vynikající výsledky, kterých již mnoho let dosahujeme na národních i mezinárodních soutěžích a tak skvěle reprezentujeme vysokou úroveň odborného školství Olomouckého kraje.

Kurz "Střihy expres"
Kurz „Střihy expres“

Kurzy, které jsme připravili, projde celkem 335 učitelů z 8 partnerských škol Olomouckého kraje, kde se také vyučují cílové obory. Během pilotního ověření dostanou učitelé, kteří absolvovali vzdělávací kurzy příležitost vyzkoušet si získané dovednosti se studenty svých škol. Ze všech kurzů jsou pořizovány videozáznamy, které pak bude možno využívat při výuce odborných předmětů.

Děkuji svým kolegům z realizačního týmu, jmenovitě pak koordinátorovi projektu Mgr. Pavlu Fridrichovi a administrátorovi projektu Ing. Martinu Kovářovi za nadstandardní pracovní úsilí, a to nejen při přípravě, ale i při realizaci projektu.