Organizace školního roku 2010/2011

Miroslav Khom 1. 9. 2010

1. pololetí: 1. 9. 2010 – 31. 1. 2011

2. pololetí: 1. 2. 2011 – 30. 6. 2011

Svátky a prázdniny

 • státní svátek: 28. 9. 2010
 • státní svátek: 28. 10. 2010
 • podzimní prázdniny: 27. a 29. 10. 2010
 • státní svátek: 17. 11. 2010
 • vánoční prázdniny: 23. 12. 2010 – 2. 1. 2011
 • pololetní prázdniny: 4. 2. 2011
 • jarní prázdniny: 7. 2. – 13. 2. 2011
 • velikonoční prázdniny: 21. 4.– 22. 4. 2011
 • státní svátek: 25. 4. 2011
 • hlavní prázdniny 1. 7. – 31. 8. 2011

Pedagogické a klasifikační porady

 • 1. čtvrtletí: 1. 11. 2010
 • pololetní: 24. 1. 2011
 • 3. čtvrtletí: 7. 4. 2011
 • závěrečná: 23. 6. 2011

Třídní schůzky

 • 4. 11. 2010
 • 11. 4. 2011

Akce školy

 • Den otevřených dveří: 3. 12. 2010
 • Varhanní koncert: 17. 12. 2010
 • 17. Reprezentační ples školy: 4. 2. 2011
 • Praktická MZ D2.A, D2.B, D3.C – UCE termín bude stanoven později
 • Bloková praxe H1.T., H2.T: červen 2011
 • Výuka dle rozvrhu probíhá do 24. 6. 2011 včetně
 • Ve dnech 27.6. – 29. 6. 2011 – sportovní a kulturní program

Poznámky

 • Týden od 3. 1. 2011 je „C“
 • Týden od 27. 6. – 30. 6. 2011 je „D“