Obchod včera a dnes

Oldřich Baďura 14. 3. 2011

Dne 10. 3. 2011 se studenti 2. a 3. ročníku učebního oboru Prodavač zúčastnili exkurze v Brně. Navštívili Moravské zemské muzeum, Palác šlechtičen, kde zhlédli pozoruhodnou výstavu o historii obchodu a obchodování.

Obchodovaní patří mezi nejstarší lidské činnosti. Po dlouhá století zprostředkovává výměnu zboží mezi lidmi. Prostřednictvím obchodníků z knížky Karla Poláčka ,,Bylo nás pět“ jsme se seznámili s vybavením i zbožím dobového koloniálu, cukrárny, obchodu textilem a řeznictvím, ale také jsme navštívili klasické hokynářství a moderní prodejnu hraček. Viděli jsme, z jakých základů se rozvíjel náš obchod a jaké tradice dodržovali v dřívější době.

V další části exkurze jsme navštívili obchodní centrum Tesco a Vaňkovku. Porovnávali jsme různé formy prodeje a poskytované služby pro zákazníky v jednotlivých specializovaných prodejnách.

Za přípravu a doprovod na exkurzi děkujeme naší UOV Bc. Iloně Svobodové a Mgr. Marii Baďurové.

Martin Lakomý, Veronika Ježková,
Jakub Nevtípil, Simona Javorková