Přerovští studenti a učitelé ve Walesu

Jana Černá 15. 4. 2011

V rámci projektu „Book Me a Ticket to Europe“, neboli „Zamluv mi letenku do Evropy“ navštívila 10-ti členná delegace přerovské Střední školy gastronomie a služeb partnerskou školu Glan – Y – Mor ve velšském Burry Portu. Tato návštěva se konala ve dnech 3. – 8. dubna 2011. Vedle České republiky se jí účastnili i studenti a učitelé z polského Elblągu, rakouského St. Peter am Ottersbachu a tureckého Adiyamanu.

V průběhu jednoho týdne studenti a učitelé ze zmíněných zemí společně se svými hostiteli viděli mnoho zajímavého. Měli možnost poznat blízké okolí města, ve kterém partnerská škola sídlí, ale i nedalekého města Llanelli, kde se zúčastnili exkurze v místním sportovním stadiónu. Dále také strávili jeden den v hlavním městě Walesu, v Cardiffu. Zde si prohlédli hrad a další památky města.

Nejzajímavější ale byla pro všechny návštěva partnerské školy a pobyt v hostitelských rodinách, kde měli studenti možnost blíže se seznámit s velšskou kulturou, ochutnat tradiční velšské pokrmy, především ale aktivně komunikovat v anglickém jazyce a ověřit si tak vlastní jazykovou úroveň.

Žáci a učitelé se zúčastnili vyučovacích hodin, seznámili se s chodem školy, prohlédli si jednotlivé učebny a kabinety, odhalili kvalitu jídla ve školní jídelně. Nutno však podtnout, že školy ve Walesu se svou technickou vybaveností a vybaveností vůbec nemohou českým školám rovnat.

Výsledkem tohoto dvouletého projektu, který se mimo jiné také specializoval na turismus a gastronomii, je cestovní průvodce nazvaný „A Tourist Guide to Europe“ obsahující zajímavé informace o jednotlivých regionech partnerských škol, jejich kulturních zvyklostech a tradicích, typických krajových specialitách a zajímavých místech.

Návštěva Walesu motivovala některé české studenty natolik, že se zavázali usilovněji věnovat studiu anglického jazyka.