Přihlášky k maturitní zkoušce – jarní zkušební období 2012

Radmila Vaculíková 24. 10. 2011

Dle informací poskytnutých CERMATem a současným legislativním změnám není možno do 30. 11. 2011 provést přihlášení žáků k MZ pro jarní období 2012 ke dvěma zkouškám. Dle sdělení CERMATu ze dne 14. 11. 2011 bude zpřístupněn projekt MZ 2012 pro přihlašování k maturitní zkoušce od 1. 12. 2011. Žádáme všechny studenty, kteří neuspěli v podzimním termínu MZ, aby po 1. 12. 2011 na tel. 581 702 553 kontaktovali vedení školy a dohodli si termín vyzvednutí přihlášky k MZ. Termín odevzdání přihlášek je do 15. 12. 2011.  Informace Vám také poskytnou třídní učitelé.