Změny konzultací D3.C ve 2. pololetí šk. roku 2011/2012

Radmila Vaculíková 15. 11. 2011

S ohledem na harmonogram MZ budou provedeny změny konzultací u třídy D3.C (TU Sř) ve 2. pololetí šk. roku 2011/2012:

Konzultace ze 7. 5. (A) – přesun na pondělí 19. 12. (A)

Konzultace z 23. 4. (G) – proběhnou v těchto termínech:

CJL – 0. hod. – 19. 3. – Sř (týden B)

UCE – 0. hod. – 16. 1. – Pl (týden A)

OBN – 9. hod. – 27. 2. – Kž (týden C)

EPO – 8. hod. – 30. 1. – Kv (rozvrh E)

PRA – 9. hod. – 23. 1. – Hr (rozvrh B)

UCE – 0. hod. – 12. 3. – Pl (rozvrh A)

UCE – 0. hod. – 26. 3. – Pl (rozvrh C)