Vítězem ankety o nejzajímavější projekt ROP Střední Morava je naše škola

Oldřich Baďura 1. 12. 2011

V hlasování o nejzajímavější projekt Olomouckého kraje financovaného z evropského Regionálního operačního programu Střední Morava zvítězila Střední škola gastronomie, Šířava 7, Přerov. Cílem šířavského projektu, který získal kromě této ceny i prestižní ocenění Fasáda roku 2010, byla komplexní rekonstrukce, dostavba a modernizace školní restaurace Bečva.

DiplomRealizovaný projekt beze zbytku naplnil cíl podpory, neboť je zcela v souladu se záměrem Olomouckého kraje rozšířit nabídku vzdělávacích programů v oblasti gastronomie a cestovního ruchu a rovněž vhodně doplňuje Strategický plán rozvoje statutárního města Přerov.

Vzhledem k neustále rostoucí poptávce po gastronomických odbornících s vysokou kvalifikací, ke které patří dovednosti v oblasti flambování, sommelierství, baristiky, míchání nápojů, dranžírování, carvingu včetně dokončování pokrmů před zraky hosta bylo třeba realizovat projekt, a to nejen po stavební stránce, ale i po stránce technologické.

Ve třetím nadzemním podlaží bylo vybudováno nové kuchařské studio, cvičný bar a terasa, pracovna učitelů odborného výcviku, včetně komplexního sociálního zázemí pro výuku oborů Kuchař, Číšník a maturitního oboru Hotelnictví. Ve druhém nadzemním podlaží byla vybudována velká terasa s kouzelným výhledem na řeku, která výrazně umocňuje atraktivitu místa a přímo zve k romantickému posezení ve dvou. Nedílnou součástí péče o naše hosty bylo i vybudování osobního výtahu pro imobilní spoluobčany.

Významnou přidanou hodnotou projektu jsou inovativní aktivity, mezi které patří předváděcí akce, dny národních kuchyní i zajištění specializovaných kurzů pro studenty a pedagogy jiných škol obdobného zaměření. Projekt významně přispěje k využití školy jako vzdělávacího centra nadregionálního významu. K navazujícím projektům pak patří aplikace výuky cizích jazyků.

V souvislosti s uvedenými aktivitami zcela nepochybně dojde i k všeobecně žádoucí renesanci zájmu o odborné školství, jehož vlajkovou lodí s ohledem na mimořádné úspěch našich studentů na regionálních, národních i mezinárodních soutěžích odbornosti, je v oblasti gastronomie a služeb právě škola na Šířavě.