Jednotné zkušební schéma písemných zkoušek společné části MZ – jaro 2012

Sdeleni_MSMT_JEZUS_jaro2012[1]