Termíny ústních zkoušek společné a profilové části MZ

Třída D2.A – Podnikání – 16. – 18. 5. 2012
Třída H4.T – Hotelnictví a turismus – 21. – 25. 5. 2012
Třída V4. – Kosmetička – 28. – 30. 5. 2012
Třída D3.C – Podnikání – 4. – 6. 6. 2012