Vyhlášení 3. kola přijímacího řízení na šk. rok 2012/2013

Oldřich Baďura 21. 5. 2012

Ředitel Střední školy gastronomie a služeb, Přerov, Šířava 7 vyhlašuje 3. kolo přijímacího řízení pro šk. r. 2012/2013 v souladu s § 60 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním odborném a jiném vzdělávání v platném znění, v těchto oborech:

  • 65-42-M/01 – Hotelnictví
  • 69-41-L/01 – Kosmetické služby
  • 64-41-L/51 – Podnikání (dálkové studium)

Řádně vyplněnou přihlášku ke studiu odevzdejte na sekretariátě školy (1. poschodí, kancelář č. 106) nebo zašlete na adresu školy nejpozději do 6. 6. 2012.

Přijímací zkoušky se budou konat formou testů z českého jazyka a matematiky dne 22. 6. 2012. Výsledky přijímacího řízení budou vyhlášeny dne 23. 6. 2012.