Přihlášky k MZ – podzimní zkušební období 2012

Radmila Vaculíková 12. 6. 2012

Přihlášky k MZ pro podzimní zkušební období 2012 jsou již k dispozici u třídních učitelů. Nejzazší termín pro podání přihlášky je do 25. 6. 2012 včetně.