Vyhlášení 4. kola přijímacího řízení na šk. rok 2012/2013

Oldřich Baďura 11. 6. 2012

Ředitel Střední školy gastronomie a služeb, Přerov, Šířava 7 vyhlašuje 4. kolo přijímacího řízení pro šk. r. 2012/2013 v souladu s § 60 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním odborném a jiném vzdělávání v platném znění, v těchto oborech:

  • 65-42-M/01 – Hotelnictví
  • 69-41-L/01 – Kosmetické služby
  • 64-41-L/51 – Podnikání (dálkové studium)

Řádně vyplněnou přihlášku ke studiu odevzdejte na sekretariátě školy (1. poschodí, kancelář č. 106) nebo zašlete na adresu školy nejpozději do 14. 8. 2012.

Přijímací zkoušky se budou konat formou testů z českého jazyka a matematiky dne 30. 8. 2012. Výsledky přijímacího řízení budou vyhlášeny dne 30. 8. 2012.