Termíny náhradních a opravných maturitních a závěrečných zkoušek

Radmila Vaculíková 11. 7. 2012

Praktická MZ V4. – 11. 9. 2012
Ústní MZ – D2.A, D3.C – 12. 9. 2012
Ústní MZ – H4.T, V4. – 13. 9. 2012

Závěrečné zkoušky:

písemné ZZ – 7. 9. 2012

praktické ZZ – 10. 9. 2012

ústní ZZ – 19. 9. 2012

Kalendář MZ pro podzimní zkušební období 2012 naleznete na www.novamaturita.cz. Pozvánky na didaktické testy, které se konají na GJB a SPgŠ, Denisova 3, Přerov, obdržíte poštou po 15. 8. 2012.