Pravidla soutěže

Hana Budská 26. 9. 2012

Podrobá pravidla naší soutěže
Můžete si je přečíst v přiloženém dokumentu:  Pravidla soutěže Po stopách tajemného mnicha

I. Kdo může soutěžit a kdo vyhrává?
Soutěžit může každý občan s trvalým pobytem v ČR. Soutěž probíhá v několika kategoriích:

  1. žáci 8. a 9. tříd ZŠ
  2. žáci a studenti SŠ
  3. žáci a studenti SŠGS Šířava 7, Přerov
  4. veřejnost

Soutěž je tedy přístupná i malým dětem, které sami zvládnou poslat e-mail a seniorům.
Vyhrává soutěžící s největším počtem správných a úplných odpovědí odeslaných v nejrychlejším čase.

II. Jak vypadá úplná odpověď?
Ve správné odpovědi je uvedeno:

  1. celé jméno soutěžícího,
  2. kategorie, ve které soutěží,
  3. soutěžní místo,
  4. soutěžní rostlinný druh (rod).

Ukázka úplné odpovědi:
Karel Novák, Veřejnost
Kostel sv. Michaela archanděla
Bříza bělokorá (nebo stačí jen bříza)

III. Co je správná odpověď?
Za správnou odpověď považujeme odpověď, která má všechny náležitosti dle I. a místo i druh jsou určeny správně, zaslaná e-mailem na adresu rezacova@sirava.cz do 14 dnů od zveřejnění šifry v daném kole. Všechny ostatní odpovědi jsou hodnoceny jako špatné.
Správné odpovědi budou hodnoceny podle pořadí.

IV. Co když se nezúčastním jednoho kola?
Při neúčasti v 1 nebo více kolech se za každou neúčast přičítá penalizace dle počtu odpovědí v daném kole.

V. Co když hledaným místem bude velký park, sídliště nebo dlouhá ulice?
V tomto případě bude vaší odpovědí název parku, sídliště nebo ulice a popíšete část, ve které se nachází hledaný rostlinný druh. Např. severní část parku u potoka nebo u domu číslo popisné 1. Pokud je u hledaného druhu nějaká instituce, můžete ji použít v popisu, např. vedle úřadu práce.