Aktuální informace CERMATu k přihlašování k MZ 2013

Radmila Vaculíková 11. 11. 2012

V souvislosti s novelami zákona č. 561/2004 Sb. a vyhlášky č. 177/2009 Sb., které byly publikovány ve Sbírce zákonů 9. listopadu 2012, bude probíhat proces přihlašování žáků k MZ 2013 podle následujícího harmonogramu:

15. 11. 2012 – Termín zpřístupnění přihlašovací aplikace s možností
tisku předvyplněných přihlášek pro projekt MZ 2013 ředitelům škol.

1.12.2012 – Poslední možný termín, kdy mohou žáci předat svou
vyplněnou a podepsanou přihlášku řediteli školy i s případným posudkem PUP.

16. 12. 2012 – Termín, ve kterém budou školy muset nejpozději ukončit
přihlašování, tj. stisknout tlačítko „Ukončit přihlašování“.

20. 12. 2012 – Poslední možný termín, kdy musí žák obdržet výpis
přihlášky k MZ

Maturanti, kteří již nejsou žáky školy, dohodnou si vyzvednutí a podání přihlášky na tel. 581 702 553.