Přihlášky k MZ

Radmila Vaculíková 16. 11. 2012

Přihlášky k MZ pro jarní zkušební období 2013 jsou již k dispozici. Žáci, kteří konají opravnou zkoušku, dohodnou si vyzvednutí na tel. 581 702 553 nebo na mailu: vaculikova@sirava.cz. Nejzazší termín pro podání přihlášek je 3. 12. 2012 – viz vyhláška č. 371/2012 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou a zákon č. 500/2004 Sb., správní řád – § 40, odst. 1, písm. c.

Maturitni_zpravodaj_14_12[1]