Rapující (budoucí) prodavači

Oldřich Baďura 20. 11. 2012

Žáci učebního oboru Prodavač připravili na Den otevřených dveří, spolu se svými učitelkami odborného výcviku zajímavou prezentaci svého působení na reálných pracovištích. Kromě prodejní výstavky a ukázek různých prodejních technik včetně dárkového balení, předváděli studenti Jaworek a Ondrůj ukázky breakdance a rapu, s přímou vazbou na odborný výcvik, jak o tom svědčí i krátká zvuková ukázka. Zajímavá prezentace přispěla i ke zvýšenému zájmu o tento obor.

V UOV Mgr. Marie Baďurová