Adventní koncert

Oldřich Baďura 17. 12. 2012

V pátek 14. 12. 2012 proběhl v chrámu sv. Vavřince již 21. ročník tradičního varhanního koncertu, pořádaný SŠGS, Přerov, Šířava 7. Duchovní hudba dotváří atmosféru radostného očekávání a alespoň na chvíli nám připomene, že právě v tomto období je důležité se alespoň na chvíli zastavit a zamyslet se nad problémy nejen svými, ale i svých bližních.

Interprety děl G.F. Händla, J.S. Bacha, F. Mendelsohna-Bartholdyho, P. Mascagniho a M.A. Charpentiera, byli koncertní mistři Jan Verner (trubka), Karel Fingl (tympány), Jana Koucká (soprán) a ředitel kůru baziliky Nanebevzetí Panny Marie při Královské kanonii premonstrátů na Strahově, Vladimír Roubal. Excelentní výkony hudebníků byly po zásluze odměněny dlouhotrvajícím potleskem, čímž účastníci koncertu dali jednoznačně najevo, že tyto koncerty produkované šířavskou školou, mají pevné místo nejen v kulturním kalendáři města, ale i v jejich myslích a srdcích.

[album id=7 template=extend]