Ochrana soukromí v moderní době aneb máme se bát Facebooku?

Oldřich Baďura 30. 4. 2013

fotoDne 30.4.2013 proběhl v rámci programu ESF, Univerzita Palackého – centrum vědy pro všechny, na naší škole seminář Ochrana soukromí, který vedla Mgr. Petra Melotíková, která působí na katedře správního práva a správní vědy Právnické fakulty UP v Olomouci. Cílem semináře bylo upozornit na rizika, spojená s používáním moderních technologií v praxi. Studenti byli seznámeni s problematikou kamerových systémů, Facebooku a internetu. Mgr. Melotíková ve své přednášce upozornila i na to, že právo na ochranu soukromí a osobních údajů není bezbřehé, protože pokud proti sobě stojí tato dvě práva, je mnohdy úkolem soudu, zda upřednostnit právo na ochranu osobních údajů nebo právo na soukromý přístup k informacím. Přednášející upozornila i na důležité okolnosti v ochraně soukromí, a to jednak na tzv. selský rozum a následně na právní nástroje obrany. V závěru velmi poutavého a zajímavého semináře studenti dostali několik rad na ochranu svého soukromí, které lze shrnout do následujících vět. Být opatrný v umísťování svých údajů a fotek na internetové stránky. Dále nesdělovat své osobní údaje v elektronické korespondenci a používat vždy zdravý rozum.

PhDr. PaedDr. Bc. Oldřich Baďura