Informace pro maturanty

Výpis výsledků didaktických testů společné části MZ Vám zpřístupní ředitel školy nejpozději 16. května 2013, včetně výsledků písemné práce z CJL. Až budou výpisy k dispozici, budete informováni na webových stránkách školy. Informace o výsledcích Vám budou poskytnuty na tel. 581 702 553 nebo na mailu vaculikova@sirava.cz.