Studenti naší školy navštívili Okresní soud v Přerově

Oldřich Baďura 14. 5. 2013

V rámci projektu Soudcovské unie České republiky „Zvyšování právního vědomí studentů středních škol“, SŠGS, Přerov, Šířava 7 již od roku 2005 spolupracuje s Okresním soudem v Přerově. Cílem naší spolupráce je zvýšení právního vědomí ve společnosti, které je obecně velmi nízké, a to za pomoci erudovaných praktiků z řad soudců. Je zřejmé, že právě studenti středních škol si začínají vytvářet vlastní systém hodnot a pod vedením zkušených pedagogů se formuje i jejich morální profil, protože již dosáhli takového stupně vzdělání, že jsou schopni porozumět složitějším aspektům práva.
V rámci projektu jsou studenti seznamováni se základy fungování právního řádu České republiky, základy civilního řízení, občanského a rodinného práva. Dále právníci okresního soudu seznamují naše studenty v hodinách předmětu Právo se soustavou soudů, postavením účastníků soudního řízení, s prací státního zástupce, advokáta, notáře i exekutora. Nedílnou součástí výuky jsou také základní otázky rodinného a pracovního práva. Pro studenty jsou velmi atraktivní přednášky, v nichž se soudci zaměřují na základní otázky trestní odpovědnosti a trestního řízení a kde jsou seznamováni s podmínkami trestní odpovědnosti, systémem trestů včetně postavení obžalovaného a poškozeného v trestním řízení.
Velmi přitažlivá je přímá účast na vybraných soudních řízeních, po kterých následují besedy studentů s příslušným předsedou senátu. Dnes měli žáci maturitní třídy D 1 A možnost, po téměř roční teoretické přípravě, navštívit hlavní líčení, které bylo zakončeno diskuzí, velmi poutavě vedenou předsedou senátu. Děkujeme koordinátorce projektu paní JUDr. M. Markové a těšíme se na další spolupráci, protože jsme přesvědčeni, že toto je jedna z možných cest zvyšování právního vědomí občanské společnosti.

PhDr. PaedDr. Bc. Oldřich Baďura

foto1-P5140032 foto2-P5140029