Jednotné zkušební schéma písemných zkoušek společné části MZ – podzimní zkušební období 2013

Radmila Vaculíková 12. 8. 2013

viz příloha
Sdeleni_MSMT_JZS_podzim 2013-1[1]