Jednotné zkušební schéma písemných zkoušek společné části MZ – podzimní zkušební období 2013

Radmila Vaculíková 12. 8. 2013