Zvyšujeme právní vědomí studentů naší školy

Oldřich Baďura 19. 11. 2013

OLYMPUS DIGITAL CAMERANaše škola se již několik let zúčastňuje projektu Soudcovské unie České republiky s názvem Zvyšování právního vědomí studentů středních škol. Cílem projektu je zvýšení právního vědomí ve společnosti, které je stále bohužel velmi nízké.
Studenti naší školy se projektu zúčastňují proto, že dosáhli takové úrovně vzdělání, které jim umožňuje porozumět složitějším aspektům práva a také z toho důvodu, že jsou již schopni vytvářet vlastní systém hodnot a formovat svůj morální profil. Dnešní přednáška byla věnována problematice občanského práva, které je nejstarším, tradičně nejvýznamnějším a také nejobsáhlejším odvětvím soukromého práva. Studenti se dověděli, že účastníci občanskoprávních vztahů mají rovné postavení a že každý občan je povinen při výkonu svých práv a povinností dbát, aby nezasahoval do práv a oprávněných zájmů jiných osob. Při porušení práva pak poskytuje ochranu soud, ale předběžně může zakročit i jiný orgán státní správy. Přednáška, kterou JUDr. Marková, soudkyně Okresního soudu v Přerově, prokládala konkrétními příklady, byla velmi poutavá. Po téměř dvou hodinách měli studenti prostor pro dotazy.
Závěrem mohu konstatovat, že cíl, kterým byla jak aktivní pomoc odborníků při výuce práva ve škole, tak moment zvyšování právního vědomí občanské společnosti byl splněn. Budou následovat další přednášky včetně účasti na vybraných soudních líčeních.

Dr. Oldřich Baďura