Praktická maturita: exkurze, raut a míchané nápoje

Pavel Fridrich 21. 5. 2014

Tři dny minulého týdne patřily praktické maturitní zkoušce studentů oboru Hotelnictví. Praktické úkoly si budoucí absolventi pod vedením svých odborných učitelů rozdělili do čtyř skupin. První z nich měli připravit odbornou exkurzi pro svoje spolužáky do prostředí, které koresponduje s jejich oborem vzdělání. Volba byla jasná: prohlídka Lázní Luhačovice spojená s exkurzí do hotelu Augustiniánský dům. Studenti se svého úkolu chopili jakožto tým provozující cestovní kancelář a nutno podotknout, že ač plni obav, velmi úspěšně. Jejich program zpestřili filmaři, kterým celá exkurze „vstoupila“ do záběru při natáčení scény s Miroslavem Donutilem. Tak se někteří z účastníků maturitní práce stali též filmovým komparsem. Další skupinka maturantů připravovala raut s řadou výrobků teplé a studené kuchyně, pro které prostřeli a naaranžovali studený i teplý bufet jejich kolegové a kolegyně ze třetí skupiny. Samozřejmostí byla obsluha pozvaných hostů. Poslední, čtvrtá, byla skupina barmanů, jež míchala skvělé nealkoholické nápoje. Barmani je po své prezentaci nabídli k ochutnání nejen hodnotitelům a návštěvníkům, ale i spolužákům. Pozvanými hosty byli jak jinak, rodiče studentů. Měli možnost zhlédnout práci svých dětí v reálném prostředí a stát se tak neoficiální zkušební maturitní komisí. Poděkování patří určitě všem učitelům, kteří své svěřence na praktickou maturitu připravili a při jejich přípravě a práci na ně bedlivě dohlíželi. A studentům? Nezbývá než popřát úspěch v poslední, ústní části maturitní zkoušky. Je to přece jejich poslední krok k úspěšnému závěru zkoušek z dospělosti. Tak hodně štěstí!