Výběrové řízení na stavební úpravy

Martin Kovář 3. 6. 2014

Naše škola vypisuje výběrové řízení pod názvem „Výměna fasádních výplní otvorů na schodištích budovy SŠGS, Přerov, Šířava 7“.

Termín realizace je stanoven na období od 1. 7. 2014 – 31. 7. 2014.

Výzva k podávání nabídek + zadávací dokumentace

Datum ukončení příjmu nabídek: 12. 6. 2014 do 12:00 hodin.

Aktualizace: Ve slepém položkovém rozpočtu byly opraveny chybné údaje: u položky č. 66 počet kusů a u všech oken provedení zasklení izolačním 3-sklem (smazáno bezpečnostním).