Vyhlášení 3. kola přijímacího řízení na šk. rok 2014/2015

Martin Kovář 27. 6. 2014

Ředitel Střední školy gastronomie a služeb, Přerov, Šířava 7

vyhlašuje

3. kolo přijímacího řízení pro šk. r. 2014/2015

v souladu s § 60 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním odborném a jiném vzdělávání v platném znění, v těchto oborech:

  • 65-42-M/01 Hotelnictví
  • 69-41-L/01 Kosmetické služby
  • 69-41-L/01 Vizážista

Řádně vyplněnou přihlášku ke studiu, odevzdejte na sekretariátě školy (1. poschodí, kancelář č. 106)

Pondělí – pátek 7:00 – 13:00 h

nebo zašlete na adresu školy nejpozději do 8. 8. 2014.

Přijímací zkoušky se budou konat formou testů z českého jazyka a matematiky dne 28. 8. 2014. Výsledky přijímacího řízení budou vyhlášeny dne 29. 8. 2014.

Bližší informace naleznete v části Přijímací řízení.