Načepovat pivo? I to je umění…

Pavel Fridrich 5. 3. 2015

Čepování piva, stejně jako jeho ošetřování patří k základním dovednostem číšníka. O tom, že to není jednoduché a je třeba dodržovat určitá pravidla při točení a servisu piva, ale i při skladování nebo péči o pivní sklo se přesvedčily studentky oboru Kuchař – číšník Zuzana, Ivana a Věra. Děvčata v pátek 27. 2. 2015 reprezentovala naši školu v soutěži ZLATOVAR CUP OPAVA 2015, kterou pořádala Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola v Opavě. Holky soutěžily za jednotlivce, ale také jako tříčlenné družstvo. Soutěž probíhala formou testu, který tvořilo 20 jednodušších i mírně náročnějších otázek z historie, výroby piva, skladování, sanitace, slangu, samotného čepování apod. Dále pokračovala praktickým čepováním piva, které posuzovala tříčlenná odborná porota, tvořená zástupcem z pivovaru, z laické, ale i odborné veřejnosti. Porota pečlivě dohlížela na každého ze soutěžících, kteří měli za úkol natočit soutěžní sklenici 0,5 l v limitu 3 minut. Hodnotil se první dojem např. příprava sklenic, uchopení sklenic, technika čepování, míra, výška a kvalita pěny, servis piva a celkový dojem, ale i profesionální přístup soutěžícího. O tom, že se na soutěž děvčata připravila odpovědně svědčí jejich umístění. Z celkového počtu 21 soutěžících holky obsadily 5., 9. a 13. místo. Jako družstvo přivezly ze soutěže Zuzana, Ivana a Věra stříbrnou medaili. Poděkování patří učitelce odborného výcviku paní Heleně Krištofové, která své svěřenkyně perfektně připravila. Gratulujeme a jak jinak, děkujeme za pěknou reprezentaci školy.