Škola v pohybu

Zdeněk Šišma 31. 3. 2015

V úterý 31. března 2015 byl pro žáky SŠ gastronomie a služeb Přerov, Šířava 7 připraven zajímavý program zaměřený na aktivní životní styl. První dvě vyučovací hodiny úterní výuky proběhly dle tradičního rozvrhu, ale od okamžiku zvonění na svačinovou přestávku v 9:20 se něco ve škole změnilo.

Školní projektový tým, který byl tvořený pěticí učitelů a skupinou žáků SŠ, připravil v rámci projektu Pohyb do škol pro své spolužáky zážitkové dopoledne spojené s aktivním pohybem, zdravou stravou a relaxací.

11080973_871653909542816_7706243317030599510_nProjektový den byl odstartován v 9:20, kdy ve vestibulu školy byla pro žáky připravena zdravá a hlavně velice chutná svačinka. Žáci měli možnost si některý ze zdravých výrobků zakoupit nebo si zdravou svačinku „odšlapat“ na připravených rotopedech. Zájem ze strany žáků byl velký a některé výrobky mizely přímo před očima. Na výběr byly ovocné a zeleninové saláty nebo zdravé pomazánky na kanapkách ozdobené zeleninou. Všechny výrobky připravili spolužáci v rámci odborného výcviku na Středisku odborné přípravy restaurace Bečva.

Další program Projektového dne byl připraven ve školní tělocvičně a třídách školy. Byl zaměřen na pohybové a relaxační aktivity, ty připravil školní projektový tým ve spolupráci s učiteli. V tělocvičně si všichni mohli vyzkoušet tradiční i netradiční sportovní aktivity. Ve třídách byl pak připraven program se zaměřením na zážitkové pohybové aktivity, pohyb spojený s výukou angličtiny, sebepoznání formou hry a relaxaci.

Cílem Projektového dne – Pohyb do škol bylo přiblížit pokud možno co největšímu počtu žáků SŠ gastronomie a služeb Přerov tradiční i netradiční pohybové aktivity a pokusit se v žácích školy probudit zájem o aktivní životní styl spojený s pohybem a zdravou životosprávou jako alternativou k vysedávání u monitoru počítače.

Celý Projektový den probíhal ve spolupráci s Fakultou tělesné kultury UP Olomouc, která projekt Pohyb do škol v Olomouckém kraji iniciovala a základním a středním školám nabídla. Věřím, že poslední březnový den nebyl posledním dnem, který se nesl v duchu aktivního životního stylu, a žáci SŠ gastronomie a služeb se mohou těšit na další aktivity spojené s tímto projektem.

Na závěr bych chtěl poděkovat všem žákům, kteří se aktivně zapojili do projektového týmu a připravili pro své spolužáky zajímavé aktivity. Dík patří také všem kolegyním, které se do projektu UP Olomouc přidaly a připravily zajímavé dopolední aktivity pro 250 žáků SŠ gastronomie a služeb Přerov.

Na úplný závěr bych chtěl přidat krátké vyhodnocení pohybových aktivit, do kterých se žáci zapojili v tělocvičně. Nejúspěšnějšími mezi studijními obory byli žáci druhého a třetího ročníku Hotelnictví. Mezi třídami učebních oborů se nejlépe dařilo druhému ročníku Kadeřnic. Ovšem počet nastřílených košů či rychlost a hbitost na překážkách v tomto případě nejsou nejdůležitější, podstatná je snaha zapojit žáky do aktivního životního stylu jako alternativa proti vysedávání u počítače či jiných nezdravých aktivit.

Další informace o projektu UP Olomouc – Pohyb do škol najdete na webových stránkách: Pohyb do škol a Facebook

Mgr. Zdeněk Šišma, člen Projektového týmu SŠGS Přerov