Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení na šk. rok 2015/2016

Martin Kovář 27. 4. 2015

Ředitel Střední školy gastronomie a služeb, Přerov, Šířava 7

vyhlašuje

2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016

v souladu s § 60 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním odborném a jiném vzdělávání v platném znění, v těchto oborech:

  • 64-41-L/51 Podnikání (nástavbové studium denní forma vzdělávání)
  • 64-41-L/51 Podnikání (nástavbové studium dálková forma vzdělávání)

Řádně vyplněnou přihlášku ke studiu, odevzdejte na sekretariátě školy (1. poschodí, kancelář č. 106)

Pondělí – čtvrtek 7:00 – 15:30 h
Pátek 7:00 – 14:00 h

nebo zašlete na adresu školy nejpozději do 13. 5. 2014.

Přijímací zkoušky se budou konat formou písemných testů z českého jazyka a matematiky dne 26. 5. 2015. Výsledky přijímacího řízení budou vyhlášeny dne 26. 5. 2015.

Bližší informace naleznete v části Přijímací řízení.