Praktická maturitní zkouška oboru hotelnictví

Alena Blažková 19. 5. 2015

Dne 14. 5. 2015 na SOP restaurace Bečva proběhlo defilé studentů čtvrtého ročníku studijního oboru Hotelnictví v rámci praktické maturitní zkoušky. Hosté měli možnost shlédnout obrazový záznam první skupiny studentů, kteří v rámci předmětů Cestovní ruch a Hotelový provoz zajistili exkurzi do Nového Jičína v roli průvodců a navštívili památky tohoto města.

Po prezentaci mohli ochutnat míchané nápoje připravované druhou skupinou studentů. Třetí skupina studentů se podílela na přípravě studených i teplých rautových výrobků. Čtvrtá skupina studentů realizovala přípravu nabídkových stolů – studený, teplý a nápojový a také zajistili nabídku i servis rautových výrobků a ovocných limonád.

Snahou všech bylo vytvořit pro své blízké příjemné prostředí a předvést své nabyté dovednosti v průběhu studia. Třídě H4.T přejeme mnoho úspěchů u ústní maturitní zkoušky.