První rok Jednotných závěrečných zkoušek na naší škole v oboru cukrář

Jitka Kochová 12. 6. 2015

foto-1Dne 8. a 9. 6 2015 se na naší škole konaly závěrečné zkoušky oboru cukrář. Žákyně měly za úkol zhotovení slavnostního výrobku, specifického výrobku a losovatelného výrobku.

Slavnostním výrobkem byl dort na určité téma. Děvčata si vylosovala – Den tance, Den ptactva, Mezinárodní den dětí, Den muzeí, 3x Sportovní událost, Zahraniční pohádka a Z pohádky do pohádky 3D. V zadání dortů bylo, jaký mají žáci použít korpus, krém, ale i dohotovení.

foto-2Specifický výrobek si děvčata připravila sama dle vlastních receptur. Musely použít suroviny, které byly určené v zadání jednotných závěrečných zkoušek. Zpracování záleželo jen na našich žákyních.

Do losovatelného výrobku patřily zákusky, jaké žáci dělají běžně na praxi. Rozdíl byl jen ve velikosti a váze výrobků.

Celá zkouška byla zakončena prezentací výrobků v naší učebně a obhajobou v cizím jazyce, která proběhla tamtéž.

Tímto děkujeme místopředsedkyni Mgr. Ludmile Dosoudilové a odborníku z praxe Olině Blaťákové za účast a pomoc ve zkušební komisi, třídnímu učiteli Mgr. Zdenkovi Šišmovi za vzornou přípravu všech dokumentů a Mgr. Michaele Pokrupové za vzorné provedení jazykové zkoušky.

Učitelky odborného výcviku – Jitka Kochová, Bc. Petra Vránová

foto-3