Adventní koncert 2015

Oldřich Baďura 18. 12. 2015

IMG_0165_v1Dne 11. prosince 2015 proběhl v chrámu sv. Vavřince tradiční adventní koncert varhanní hudby, který již 24 let pořádá naše škola. Tyto koncerty každoročně ukazují, že na nás silně působí nejen mystika adventu, ale především duchovní hudba, která nás přiměje alespoň chvíli se zastavit a bilancovat právě uplynulé období. Především nám tento čas připomene, že adventní období není pouze časem horečnatých nákupů, ale že má svůj duchovní rozměr. Letošní koncert měl velmi přístupnou dramaturgii, která střídá bohatý zvuk varhan a kombinuje jej spojením se sólovými trubkami a zpěvem, takže posluchači byli neustále překvapováni novými barvami a zvukovými variacemi.

S opravdovými perlami duchovní hudby nás seznámil ředitel kůru baziliky Nanebevzetí Panny Marie při Královské kanonii Premonstrátů na Strahově pan Vladimír Roubal, koncertní mistr a sólo trumpetista hradních trubačů František Svejkovský a jeho syn Jakub Svejkovský a sopranistka Jana Koucká – Bínová.

Nádhernou atmosféru koncertu Vám připomenou přiložené fotografie.

Dr. Oldřich Baďura