Tradice jsou tradice, příběh je příběh aneb svátek sv. Mikuláše

Oldřich Baďura 18. 12. 2015

foto02-IMG_7032V každém státě představuje svátek svatého Mikuláše jiné tradice a zvyky. V České republice je sv. Mikuláš zobrazen jako muž s dlouhými bílými vousy, oděn do biskupského oděvu a s sebou si při nadílce bere vždy anděla a čerta. Andělé spolu s Mikulášem rozdávají dětem dárky, čert má za úkol strašit a symbolicky trestat zlobivé děti.

V souladu s touto tradicí, se dne 4. 12. 2015, žáci oboru Prodavač spolupodíleli na realizaci mikulášské nadílky pro děti zaměstnanců na smluvním pracovišti Tesco v Kojetínské ulici. Poděkování patří žákům Lukáši Bartošovi, Lucii Gabryšové, Nikole Smítkové, Gabriele Pidychové a Lence Gužalovičové, kteří velmi přesvědčivě sehráli své úlohy. Mikulášská nadílka se všem velmi líbila a jsem přesvědčena, že příští rok se opět zúčastníme.

VUOV Mgr. Marie Baďurová

foto01-IMG_7021