Zvyšujeme právní vědomí studentů ŠŠGS, Přerov, Šířava 7

Oldřich Baďura 3. 3. 2016

P1160358_v1Již několik let jsou studenti a učitelé naší školy aktivně zapojeni do projektu Soudcovské unie ČR nazvaného Zvyšování právního vědomí studentů středních škol. Hlavním cílem projektu je seznámit mladé lidi se základní právní problematikou, vztahy, vazbami a souvislostmi mezi jednotlivými kategoriemi lidského jednání a konání, základy civilního řízení, trestní odpovědnosti i trestního řízení.

Po důkladné teoretické přípravě mají naši studenti možnost zhlédnout vybraná soudní líčení a v následné besedě se soudcem získat další vědomosti. Jsem přesvědčen, že naši studenti dosáhli takové úrovně vzdělání, že jsou schopni porozumět i složitějším aspektům práva. V neposlední řadě věřím, že u našich studentů bude postupně docházet i ke zpřesňování vlastního systému hodnot a vlastního morálního profilu.

P1160362_v1V letošním školní roce máme ještě přislíbeny přednášky soudců, které budou zaměřeny na problematiku trestního a správního práva. Po předcházejících zkušenostech mohu konstatovat, že vzájemná interakce umožní studentům získat nové poznatky a zejména nový pohled na problematiku právního řádu ČR. Zapojení studentů školy do projektu je významným přínosem pro jejich další občanský i profesní život.

Dr. Oldřich Baďura