Barmanství – vrcholné umění číšníka

Pavel Fridrich 27. 4. 2016

Do barmanství, které patří k vrcholnému umění číšníka‑barmana, a problematiky míchaných nápojů, včetně praktických ukázek a cvičení, byli v minulém týdnu zasvěceni žáci Střední školy gastronomie a služeb na Šířavě. V nových odborných učebnách Střediska odborné přípravy školní restaurace Bečva proběhl týdenní barmanský kurz pro studenty oborů Hotelnictví a Kuchař – číšník. Kurz byl připraven jako součást vzdělávacích programů gastronomických oborů. Předcházela mu účast studentů na motivačním semináři, který proběhl v loňském školním roce v rámci akce Projekt kino. Lektory byli zkušení barmani ze Zlína – Jakub Orel a Adam Navrátil, trenéři, kteří si získali obdiv studentů. Týdenní Barmanský kurz tak postavil budoucím profesionálům v nápojové gastronomii reálný základ pro vstup za bar. Studenti se prostřednictvím kurzu naučili nejen teoretickým základům, ale hlavně praktické přípravě moderních míchaných nápojů. Účastníci měli k dispozici připravený studijní materiál a veškeré materiální i technické zabezpečení pro trénink, včetně audiovizuální techniky. Odměnou pro lektory je bezpochyby ohlas studentů, kteří se akce zúčastnili. Hodnotí jeho obrovský přínos pro jejich znalosti i dovednosti v oboru a charakterizují jako nový, svěží a profesionální přístup k moderní výuce. Pro další zájemce pak přicházíme se zprávou, že v příštím školním roce nabídneme kurzy znovu a přidáme i další motivační a flairové kurzy. A tak vás již dnes na všechny srdečně zveme.