Navštívili jsme Poslaneckou sněmovnu Parlamentu ČR

Šířava 4. 11. 2016

p1170010_v1Dne 2. 11. 2016 měli studenti naší školy možnost navštívit dolní komoru Parlamentu ČR. Po příjemné jízdě Leo expresem jsme vystoupili na hlavním nádraží Praha. Dále jsme pokračovali metrem na stanici Malostranská. Po krátké procházce jsme dorazili před sněmovnu.

Sídlo sněmovny se nachází na Malé Straně v Praze 1, a to ve třech blocích domů a paláců v oblasti mezi Malostranským a Valdštejnským náměstím, kolem ulic Sněmovní a Thunovská.

V 10 hodin jsme byli přijati v informačním centru, kde jsme byli prostřednictvím filmu seznámeni s historií Thunovského paláce, který byl českými stavy v roce 1801 přebudován na sněmovnu, kanceláře a archiv Zemského výboru Království českého. V roce 1861 byl pro obnovený Zemský sněm vybudován sál, který slouží dodnes jako jednací sál sněmovny. V roce 1918 zde byla vyhlášena Československá republika a r. 1920 pak přijata její ústava. Současná sněmovna vznikla 1. 1. 1993 na základě účinnosti Ústavy ČR z předchozí České národní rady. Poslanecká sněmovna, která tvoří dolní komoru Parlamentu České republiky je jediným zákonodárným orgánem v zemi. Tvoří ji 200 poslanců volených na 4 roky v rámci poměrného systému. Druhou, horní komoru parlamentu, tvoří 81členný senát, který je konstruován jako prvek vytvářející předpoklady kvalitního legislativního procesu. V komplexu budov sídlí i Kancelář poslanecké sněmovny, která zajišťuje organizační a technický provoz. Dále jsou zde i jednací sály sněmovních klubů a výborů.

p1170006_v1Po této úvodní instruktáži jsme se podrobili bezpečnostní prohlídce, téměř stejné jako při nástupu do letadla a mohli jsme s naší průvodkyní a poslancem dr. Neklem postupně procházet nejen prostorami, které známe z televizních přenosů, ale i kuloáry a sněmovními zákoutími.

Postupně jsme byli seznamováni s jednacím řádem sněmovny, jejími orgány, a to s výbory, kterých je celkem 18, a v případě potřeby zřizovanými podvýbory. Studenti byli rovněž informováni o činnosti a funkci poslaneckých klubů.

Pro všechny zúčastněné byla velkým zážitkem návštěva jednacího sálu sněmovny. Žáci si jej velmi důkladně prohlédli, ale také si vyzkoušeli posezení v poněkud méně pohodlných křeslech poslanců.

Závěrem prohlídky byla beseda s poslancem dr. Neklem.

Po opuštění Thunovského paláce jsme prošli Karlův most, rozhlédli se po Staroměstském náměstí a pěší túru jsme ukončili na Václavském náměstí. Metrem jsme pak dojeli na nádraží, pohodlně se usadili ve vlaku a plni dojmů ujížděli k domovu.

Mgr. Marie Baďurová, Ing. Jana Polová