Prodavači ze Šířavy přijeli… a zvítězili

Šířava 23. 11. 2016

Dne 22. listopadu 2016 vyrazili studenti učebního oboru Prodavač soutěžit do Zlína. Soutěž pořádalo TESCO STORES ČR, a. s. – oblast Morava South. Soupeři jim byli studenti téhož oboru z Holešova, Kroměříže a Prostějova. Soupeři z Olomouce bohužel nedorazili.

20161122_101547_v1

Celá soutěž bylo rozdělena do bloků, které plně akceptovaly rámcové vzdělávací programy oboru s přihlédnutím ke specifikům individuálních školních vzdělávacích programů.

Studenti ze SŠGS, Přerov, Šířava 7 od samého začátku soutěže pracovali s maximálním nasazením. První disciplínou, ve které získali body, byly obchodní počty a prodejní odbornost. Následovaly obtížné odhady cen v nákupním košíku, aranžování a jízda s paletovým vozíkem. Posledním úkolem před polední přestávkou byl zákaznický servis zaměřený na pultový prodej a kultura prodeje s přihlédnutím ke specifickým potřebám zákazníků různého věku, zájmů a zaměření.

Po polední přestávce byla dokončena jízda s paletovým vozíkem. Po této závěrečné disciplíně následovala přestávka a všemi zúčastněnými napjatě očekávané vyhlášení výsledků.

Jak bylo výše uvedeno, studenti naší školy měli velkou naději na ten nejlepší výsledek. Očekávání bylo skutečně naplněno, když vítězem soutěže jednotlivců se stala žákyně 3. ročníku Lucie Gabryšová a druhé místo obsadil rovněž student 3. ročníku Lukáš Bartoš. Obrovský úspěch našich reprezentantů byl podtržen vítězstvím SŠGS, Přerov, Šířava 7 v soutěži družstev.

Výsledky soutěže svědčí o skvěle vedeném odborném výcviku a prokazují, že naši studenti patří mezi špičku ve svém oboru.

Dosažený úspěch není dílem náhody, ale systematické práce a snahy nejen studentů, ale i učitelů odborného výcviku.

Mgr. Marie Baďurová, Bc. Ilona Svobodová