Dnes fantazie, zítra skutečnost

Šířava 13. 3. 2017

To je motto výstavní expozice Princip Baťa, která je umístěna ve 14. budově baťovského areálu. Tuto expozici jsme měli možnost navštívit spolu se žáky 2. a 3. ročníku učebního oboru Prodavač. Tato expozice je svým rozsahem, hloubkou a šíří záběru zcela ojedinělou nejen v České republice, ale i v Evropě.

V expozici jsou začleněna 3 témata, která se již v nedávné minulosti představila. Tato témata Obuv a produkce firmy Baťa, Film a Cestovatelství byla velmi vhodně doplněna dalšími čtyřmi, která jsou postavena na trojrozměrných předmětech. Jsou to Ševcovská dílna, Výroba, Prodejny a Doprava. Samostatný celek pak vytváří témata věnovaná osobnostem a historii firmy, umístěná proti vstupu do expozice. Jsou to celky s názvy Tomáš Baťa, Jan Antonín Baťa a Baťovci.

Další témata jsou pak umístěna v tzv. klidové zóně, která je řešena ve stylu interiéru Společenského domu. Je zde možno nalézt baťovské časopisy, publikace a další materiály s doplňujícími informacemi k předcházejícím tématům.

Naši studenti tak měli možnost poznat historii jedné z našich nejvýznamnějších firem, jejíž filozofie významně obohatila, a to i celosvětově, výrobu, módu i obchod a dodnes je i v globálním měřítku příkladem pro současné i budoucí podnikatele. Velmi silný dojem zanechala unikátní kolekce obouvání cizích národů a různé typy obuvi ze všech koutů světa. Zhlédli jsme soubor textilních střevíčků z období čínského císařství, soubor afrických sandálů, sbírku obuvi z Indie i opánky z peří pštrosa a lidských vlasů, které sloužily k rituálním obřadům v daleké Austrálii. Nejucelenější kolekcí byl soubor obuvi firmy Baťa, který zahrnuje období od založení továrny v roce 1894 až do roku 1945, kdy byl obuvnický komplex znárodněn.

Velmi poučná byla i multiprojekce, ve které se žáci seznámili s technikami nabídky a prodeje obuvi, ale také se způsoby dopravy z výrobních hal do skladů a se všemi zásadami správného skladování. Naši studenti pochopili, že součástí kvalitních poradenských prodavačských služeb je i umění výrobek nabídnout, k čemuž výrazně pomůže i znalost té či oné firmy, a to nejen její historie, ale i současnosti a budoucích trendů.

Mgr. Marie Baďurová, Bc. Ilona Svobodová