Navštívili jsme Kancelář prezidenta republiky

Šířava 26. 4. 2017

V rámci programu Navštivte prezidenta jsme na základě potvrzeného pozvání navštívili se studenty třídy H3T a D1 Pražský hrad. Tyto návštěvy jsou schvalovány s několikatýdenním předstihem, aby byl zohledněn aktuální program Pražského hradu (PH) a zejména, aby nebyl nijak rušen chod Kanceláře prezidenta republiky (KPR).

Po příjezdu na hlavní nádraží jsme nastoupili do metra, následně tramvaje a s velkým očekáváním jsme dorazili na Hrad. Jako místo vstupu jsme volili Letohrádek královny Anny, od kterého jsme se po důkladné bezpečnostní prohlídce vydali zelení Královské zahrady k Jízdárně Pražského hradu. Přes Jelení příkop jsme se během několika minut dostali na II. nádvoří, kde jsme u Kohlovy kašny měli sraz s naší průvodkyní.

Součástí naší exkurze byla také možnost zúčastnit se Slavnostního střídání Hradní stráže na I. nádvoří za branou Gigantů. Celé I. nádvoří je v této době pro veřejnost uzavřeno, ale my jsme jako jediní měli možnost z bezprostřední blízkosti pozorovat tuto skvělou show.

Po tomto silném a barevném zážitku jsme se vrátili na II. nádvoří a přešli do vstupních prostor KPR.

Zde jsme byli podrobeni opět důkladné bezpečnostní prohlídce a po ní jsme přešli do tiskového střediska. Následně jsme měli možnost nahlédnout do architektonicky zajímavých prostor Hradu a seznámit se s postavením a činností prezidenta republiky a jeho úřadu. Vysoce erudovaná průvodkyně během prohlídky podávala odborný výklad o historii a současné podobě prezidentského úřadu a také o zásadních přestavbách prostor Hradu, kterými jsme procházeli. Exkurze probíhala v prvním patře Nového paláce Hradu, kde jsme měli možnost poznat reprezentační prostory středního křídla, tj. Oktogon, Janákovu halu, Starou síň a Širokou chodbu. Ve druhém patře jižního křídla Nového paláce Pražského hradu jsme viděli hradní kinosál, vybrané prostory bývalého reprezentačního bytu T.G. Masaryka a knihovny KPR. V přilehlých salonech s unikátními fotografiemi ze sbírek Archivu PH a Archivu KPR jsme sledovali proměnu habsburského Pražského hradu na sídlo prezidenta nově vzniklého demokratického Československa.

Po téměř tříhodinové exkurzi jsme plni dojmů opouštěli areál Hradu velmi populární a oblíbenou cestou po Starých zámeckých schodech.

Závěrem lze konstatovat, že jsme prošli místy, z nichž většina není veřejnosti běžně přístupná ani v rámci pravidelných dnů otevřených dveří. Vzhledem k tomu, že KPR je živoucí instituce pochopili jsme i nutnost přizpůsobit průběh a trasu prohlídky jejímu chodu. Jsme vděčni pracovníkům KPR, kteří nás v průběhu exkurze provázeli.

Mgr. Marie Baďurová a Ing. Jana Polová