Na zkušenou do Vídně

Zdeněk Šišma 1. 10. 2017

V sobotu ráno 30. září odjela skupina 15 žáků oborů Cukrář, Kuchař – číšník a Hotelnictví v rámci programu Erasmus+ a školního projektu Dovednosti bez hranic do Vídně. Co je čeká?

Od pondělí 2. října začnou žáci pracovat v místních cukrárnách, restauracích a hotelech. Možná jsou ještě trochu nervózní, ale Vídeň jim zatím ukázala přívětivou tvář a krásné počasí je provázelo na procházce po budoucích pracovištích.

Pomalu se rozkoukáváme a těšíme se na nové zážitky a zkušenosti.