Varhanní koncert

Oldřich Baďura 19. 12. 2017

V pátek 15. prosince 2017 se v chrámu sv. Vavřince uskutečnil tradiční koncert adventní varhanní hudby, který již téměř tři desetiletí pořádá SŠGS, Přerov, Šířava 7.

Oblíbenost těchto koncertů a každoroční zájem o ně dokazuje, že nás silně ovlivňuje nejen mystika adventu, ale především duchovní rozměr varhanní hudby. Tento čas nám připomene, že advent není jen časem horečných nákupů, ale že je to i období zastavení, rozjímání a bilancování. Dramaturgie koncertu byla postavena na opravdových perlách adventní hudby, na plném a bohatém zvuku varhan, ke kterým usedl regenschori kůru Strahovského kláštera Vladimír Roubal. Excelentní byly sólové party trubačů Hradní stráže, koncertních mistrů, Josefa Svejkovského a Jana Vernera. Stříbrný soprán zpěvačky Jany Koucké-Bínové pak jen dokreslil kouzelnou atmosféru koncertu, během něhož byli posluchači neustále překvapováni novými barvami a zvukovými variacemi.
Nádhernou atmosféru Vám připomenou přiložené fotografie.

Dr. Oldřich Baďura