Víte, kdo je Sommelier?

Alena Blažková 22. 5. 2018

Studenti a žáci Střední školy gastronomie a služeb, Přerov to už ví.

Ve dnech 15. – 18. 5. 2018 probíhal na naší škole kurz Sommelierská pečeť, který lektoroval pan Marian Jemelík, člen asociace sommelierů ČR, lektor oboru gastronomie a obchodní manažer firmy Víno Hruška, s. r. o.

Společně krok za krokem, den za dnem procházeli účastníci historií vína, vinařskými oblastmi, kvalifikací vína, jakostním zatříděním vína, zpracováním Vitis viniféry.

Studentům již nejsou neznámé pojmy jako macerace, fermentace, perzistence, Sür-lie, sabrage a mnoho dalších. Osvojili si také pravidla snoubení pokrmů s víny.

Poslední den kurzu byl ve znamení zkoušky z nabytých teoretických znalostí a praktických dovedností. Všichni obstáli se ctí, i když pravdou je, někdo byl dobrý a někdo lepší. Věřím, že absolventi naší školy budou pozitivním přínosem přerovským restauracím a hostům, kteří se sem budou rádi vracet.

Závěrem děkuji lektorovi Marianu Jemelíkovi za obrovskou sumu znalostí, zkušeností a přátelský přístup k žákům. A těšíme se na další kurz ve školním roce 2018/2019.