1. místo v soutěži o nejlepší odbornou závěrečnou práci

Jitka Kochová 24. 10. 2018

Dne 13. 10. 2018 proběhlo v areálu Aquapalace v Praze Čestlicích slavnostní předávání diplomů za nejlepší odborné závěrečné práce.

Soutěž o nejlepší odborné práce absolventů učebních oborů proběhla ve školním roce 2017/2018 už po sedmé. Vyhlašuje ji Národní ústav pro vzdělávání společně s Hospodářskou komorou ČR. Do soutěže bylo letos přihlášeno 119 prací z deseti oborů. Soutěžní komise vybrala 30 nejlepších prací, které získaly první až třetí místo v každém z oborů.

Absolvent oboru Cukrář Jakub Peřina za svou práci získal první místo v této soutěži.

UOV Jitka Kochová převzala za vynikající úroveň praktické výuky ocenění pro naši školu.

Všichni ocenění si odnesli také dodatek k osvědčení, který je součástí Europassu.

Vyhlášení proběhlo za přítomnosti prezidenta Hospodářské komory ČR Vladimíra Dlouhého, ministryně průmyslu a obchodu Marty Novákové, náměstkyně ředitele Národního ústavu pro vzdělávání Heleny Úlovcové a náměstka ministra školství Václava Velčovského.

Za příkladnou práci Jakubovi děkujeme.