Projektový den s PČR

Jana Polová 11. 2. 2019

V pátek 18. 1. 2019 se konal pod záštitou Obvodního oddělení Policie ČR Přerov II Projektový den s PČR, který měl za úkol přiblížit žákům středních škol práci policie. Také žáci naší školy se do akce aktivně zapojili a na vlastní kůži si vyzkoušeli náročnost přijímacích fyzických testů.


V areálu obvodního oddělení byl připraven bohatý program z reálného života policistů. Velkým lákadlem byla možnost vyzkoušet si služební auto a také si prohlédnout specializované vozidlo, které policie využívá při odhalování padělání dokladů.


Policie při své práci využívá i psy, beseda s psovody byla pro žáky velmi zajímavá.


Se stejným zájmem se setkala nejen možnost vyzkoušet si reálnou výzbroj a výstroj policistů, ale i zastřílet si z laserové pistole.


Účast na projektovém dni byla pro žáky naší školy velmi přínosná, seznámili se s náročnou a odpovědnou prací policistů. Podle jejich reakcí bylo vidět, že někteří dokonce uvažují o této profesní kariéře.

Reportáž Televize Přerov

Policisté přiblížili středoškolákům svou práci

Projektový den připravili pro studenty středních škol a středních odborných učilišť s maturitou policisté z Územního odboru Přerov Policie ČR ve spolupráci se Střediskem volného času Atlas a Bios. Cílem akce bylo přiblížit středoškolákům činnost policie a nastínit kritéria, která musejí všichni zájemci o práci u této bezpečnostní složky splnit. Záštitu nad akcí převzal přerovský primátor Petr Měřínský.

Zveřejnil(a) Televize Přerov dne Pátek 18. ledna 2019