Výherkyně sladké ceny při Dni otevřených dveří

V pátek 25. 1. 2019 probíhala na škole Karnevalová show v rámci Dne otevřených dveří. Návštěvníci mohli na závěr prohlídky školy vyplnit krátký dotazník o spokojenosti s DOD a zájmu o některý z vyučovaných oborů.

První výherkyní sladkého překvapení byla paní Učňová, která převzala cenu od ředitele SŠGS Přerov Ing. Martina Kováře.