Zkouška z dospělosti je úspěšně za námi

Radmila Vaculíková 30. 5. 2019

Nedávno se přihlašovali k maturitě, brzy poté je čekal stužkovací ples a dnes, ve čtvrtek 30. května 2019, nastal vytoužený okamžik.

Žákyně a žáci oborů Podnikání, Hotelnictví, Kosmetické služby a Vizážista a jejich třídní učitelé se shromáždili v aule Základní umělecké školy B. Kozánka, kde převzali maturitní vysvědčení.

Slavnostní atmosféru výjimečného okamžiku podtrhlo krásné hudební vystoupení mladých kytaristek pod vedením p. učitele Vařáka.

Ředitel školy Ing. Martin Kovář všechny přítomné přivítal a poděkoval jim za dosažené výsledky a reprezentaci školy a popřál mnoho úspěchů v dalším profesním i osobním životě.

Poděkování patří též všem kolegům, kteří žáky připravovali k maturitní zkoušce.