Přednáška o pilotech RAF

Šířava 17. 6. 2019

Na čtvrtek 13. 6. 2019 jsem se těšila, neboť nás ve škole čekala přednáška PhDr. Daniela Švece, soukromého historika, který se specializuje na období 2. světové války a to především na osudy pilotů RAF. Přednáška byla připravena pro žáky oborů Kuchař, Číšník a Hotelnictví.

Pan Švec nejen nás pedagogy, ale i žáky, okamžitě zaujal už jen tím, že přednášel v dobové uniformě. Hned zpočátku jsme byli vtaženi do životních příběhů některých válečných pilotů. Na konkrétních situacích jsme mohli sledovat jejich osudy, zvláště nás zaujal život Fr. Truhláře a Fr. Peřiny. Jeho poutavé vyprávění, téměř divadelní představení některých válečných a bojových situací, bylo opravdu strhující a nezapomenutelné. Autentičnosti také přidalo velké množství artefaktů, které si bylo možné i vypůjčit a „osahat“.

V úvodu položená otázka, proč se máme o minulost zajímat, byla sice žáky zodpovězena až v závěru, ale bylo jasné, že díky panu Danielu Švecovi v nich bude téma ještě doznívat a možná se někteří začnou o osudy našich pilotů více zajímat.

Když jsem nechala žáky besedu zhodnotit, padala jen samá pozitiva: přednáška byla zajímavá, poučná, doplněná prezentací, filmovými i konkrétními ukázkami a již zmiňovanými artefakty patřícími do výstroje válečného pilota. Vtipný a poutavý přednes lektora zaručil, že se žáci nenudili a odcházeli s nadšením a možná i dalším zájem o historii.

Mgr. Lenka Filgásová